ตารางสถิติ

ตารางสถิติทั้งหมดบันทึกเป็นนามสกุล .pdf ท่านสามารถเปิดอ่านได้ โดยต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader V4.05 อยู่ในเครื่องของท่าน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader for PC และ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader for Pocket PC สำหรับเครื่อง Pocket PC