แบบทดสอบความเป็นหญิงเป็นชาย

คำชี้แจง

แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวน 60 ข้อ แต่ละข้อมีคำมาให้ท่านพิจารณาว่าแต่ละคำที่กำหนดให้ตรงกับคุณลักษณะของท่านหรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านคลิกให้คะแนน 7 ถ้าตรงกับคุณลักษณะท่านมากที่สุด และให้คลิกคะแนน 1 ถ้าไม่ตรงกับคุณลักษณะของท่านเลย

123 4567
1. ซื่อสัตย์ ไม่จริง จริงเสมอ
2. ยอมแพ้ ไม่จริง จริงเสมอ
3. ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่จริง จริงเสมอ
4. ช่วยตนเอง ไม่จริง จริงเสมอ
5. ร่าเริงไม่จริง จริงเสมอ
6. โมโหไม่จริง จริงเสมอ
7. เป็นตัวของตัวเองไม่จริง จริงเสมอ
8. ละอายไม่จริง จริงเสมอ
9. ยึดธรรมะไม่จริง จริงเสมอ
10. ร่างกายแข็งแรงไม่จริง จริงเสมอ
11. น่าเอ็นดูไม่จริง จริงเสมอ
12. ชอบอวดไม่จริง จริงเสมอ
13. รักษาสิทธิ์ไม่จริง จริงเสมอ
14. ประจบไม่จริง จริงเสมอ
15. มีความสุขไม่จริง จริงเสมอ
16. เข้มแข็งไม่จริง จริงเสมอ
17. จงรักภักดีไม่จริง จริงเสมอ
18. เดาใจไม่ถูกไม่จริง จริงเสมอ
19. พูดมีน้ำหนักไม่จริง จริงเสมอ
20. เป็นหญิงไม่จริง จริงเสมอ
21. เชี่อมั่นได้ไม่จริง จริงเสมอ
22. ชอบวิเคราะห์ไม่จริง จริงเสมอ
23. เห็นอกเห็นใจไม่จริง จริงเสมอ
24. อิจฉาไม่จริง จริงเสมอ
25. เป็นผู้นำไม่จริง จริงเสมอ
26. เอาใจคนอื่นเก่งไม่จริง จริงเสมอ
27. ตรงไปตรงมาไม่จริง จริงเสมอ
28. ชอบเสี่ยงไม่จริง จริงเสมอ
29. เข้าใจผู้อื่นไม่จริง จริงเสมอ
30. ลึกลับไม่จริง จริงเสมอ
31. ตัดสินใจง่ายไม่จริง จริงเสมอ
32. ชอบสงสารไม่จริง จริงเสมอ
33. จริงใจไม่จริง จริงเสมอ
34. ช่วยตัวเองได้ไม่จริง จริงเสมอ
35. ปลอบเก่งไม่จริง จริงเสมอ
36. เย่อหยิ่งไม่จริง จริงเสมอ
37. มีอิทธิพลไม่จริง จริงเสมอ
38. พูดนุ่มนวลไม่จริง จริงเสมอ
39. มีเสน่ห์ไม่จริง จริงเสมอ
40. เป็นชายไม่จริง จริงเสมอ
41. อบอุ่นไม่จริง จริงเสมอ
42. ขรึมไม่จริง จริงเสมอ
43. มีจุดยืนไม่จริง จริงเสมอ
44. อ่อนหวานไม่จริง จริงเสมอ
45. มีความเป็นกันเองไม่จริง จริงเสมอ
46. ก้าวร้าวไม่จริง จริงเสมอ
47. เชื่อง่ายไม่จริง จริงเสมอ
48. หย่อนสมรรถภาพไม่จริง จริงเสมอ
49. ทำตัวเป็นหัวหน้าไม่จริง จริงเสมอ
50. เหมือนเด็กไม่จริง จริงเสมอ
51. ปรับตัวไม่จริง จริงเสมอ
52. ยึดตนเองเห็นหลักไม่จริง จริงเสมอ
53. ไม่เกรียวกราดไม่จริง จริงเสมอ
54. ไม่เป็นระบบไม่จริง จริงเสมอ
55. ชอบแข่งขันไม่จริง จริงเสมอ
56. รักเด็ก ๆไม่จริง จริงเสมอ
57. รู้จักกาลเทศะไม่จริง จริงเสมอ
58. มักใหญ่ใฝ่สูงไม่จริง จริงเสมอ
59. สุภาพไม่จริง จริงเสมอ
60. เป็นแบบฉบับไม่จริง จริงเสมอ