Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 25 August 2015, 9:23 PM
 
project58.jpg
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 21 August 2015, 9:22 PM
 
ดาวน์โหลดโครงการ
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางก...Read the rest of this topic
(73 words)