ข่าวและประกาศ

การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 23 สิงหาคม 2016, 10:46PM
 
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี

สมัครออนไลน์คลิกที่นี่