การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

(อัดสำเนาครั้งแรก เดือนสิงหาคม 2541. 238 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2542. 257 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 3 กันยายน 2543. 315 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 4 สิงหาคม 2544. 352 หน้า) ปรับปรุงครั้งที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548. 274 หน้า



เคล็ดไม่ลับกับ SPSS for Windows


แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015, 11:24AM