การวิเคราะห์การถดถอย

โดย ดร.พรสิน สุภวาลย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015, 11:26AM