โปรแกรมวัดผลและวิจัยการศึกษาเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html
http://www.quantitativeskills.com/sisa
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015, 11:27AM